IC BC156 - *beperkt zich niet tot het gebruik van de meest voorkomende manieren van contentcreatie maar verkent nieuwe manieren en vormen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC156, per module, een invulling.

Opmerking: basiscompetenties m.b.t. attitudes zijn na te streven (Decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenonderwijs, art.13) en worden voorafgegaan door een *.