IC BC168 - kan de lay-out van een eenvoudig document ontwerpen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC168, per module, een invulling.