IC BC178 - kan geavanceerde technieken gebruiken om complexe 3D-ontwerpen te maken en te bewerken

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC178, per module, een invulling.