IC BC184 - kan afbeeldingen in verschillende bestandsformaten publiceren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC184, per module, een invulling.