IC BC227 - kan datagehelen van verschillende bronnen samenbrengen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC227, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: