IC BC228 - kent de verschillende principes en onderdelen op basis waarvan een programma kan opgebouwd worden

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC228, per module, een invulling.