IC BC253 - kan broncode in een specifieke ontwikkelomgeving optimaliseren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC253, per module, een invulling.