IC BC261 - kan de ingestelde privacy-opties aanpassen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC261, per module, een invulling.