IC BC278 - kan misbruiken en bedreigingen opsporen en blokkeren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC278, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: