Problemen oplossen

 • Technische problemen oplossen
  Mogelijke problemen benoemen en oplossen met behulp van digitale middelen (van eenvoudige tot meer complexe problemen).
 • Noden benoemen en technologische antwoorden vinden
  Evalueren van de eigen noden op het vlak van bronnen, hulpmiddelen en competentieontwikkeling; noden koppelen aan mogelijke oplossingen; hulpmiddelen aanpassen aan persoonlijke noden; mogelijke oplossingen en digitale hulpmiddelen kritisch beoordelen.
 • Innoveren en technologie creatief gebruiken
  Innoveren met technologie; actief deelnemen aan collaboratieve digitale productie; zichzelf creatief uitdrukken via digitale media en technologieën; kennis creëren en conceptuele problemen oplossen met ondersteuning van digitale hulpmiddelen.
 • Hiaten in digitale competentie benoemen
  Begrijpen waar de eigen competentie moet verbeterd of geüpdatet worden; anderen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun digitale competentie; nieuwe ontwikkelingen opvolgen.