Communicatie

 • Interactie via technologie
  Interactie via verschillende digitale toestellen en toepassingen; begrijpen hoe digitale communicatie verdeeld, getoond en beheerd wordt; op een gepaste manier digitaal communiceren; refereren aan verschillende communicatieformaten; communicatiewijze en –strategie aanpassen aan een specifiek publiek.
 • Informatie en inhouden delen
  Locatie en inhoud van gevonden informatie delen met anderen; kennis, inhouden en bronnen willen en kunnen delen; fungeren als tussenpersoon; proactief zijn bij het verspreiden van nieuws, inhouden en bronnen; op de hoogte zijn van de praktijk bij het citeren; nieuwe informatie integreren in bestaande kennisgehelen.
 • Deelnemen aan online burgerschap
  Deelnemen aan de maatschappij door online engagement; kansen zoeken om zichzelf te ontwikkelen en te versterken op het vlak van gebruik van technologieën en digitale omgevingen; zich bewust zijn van het potentieel van technologieën om burgers te laten participeren.
 • Samenwerken via digitale kanalen
  Technologieën en media gebruiken voor teamwerk en samenwerkingsprocessen; co-creatie van bronnen, kennis en inhouden.
 • Netiquette (= etiquette/beleefdheidsregels op internet)
  Know-how en kennis hebben van gedragsnormen in online/virtuele interactie; zich bewust zijn van culturele verschillen; in staat zijn zichzelf en anderen te beschermen tegen mogelijke online gevaren (bv. cyberpesten); actieve strategieën ontwikkelen om ongepast gedrag te ontdekken.
 • Digitale identiteit beheren
  Eén of meerdere digitale identiteit(en) creëren, aanpassen en beheren; in staat zijn om de eigen e-reputatie te beschermen; omgaan met de gegevens die men produceert binnen verschillende accounts en toepassingen.