Start to program - mogelijke invulling van BC230

Opleiding: 
  • Ontleding (Decomposition): deel het probleem op in delen of deel de taak op in stappen.
  • Patronen herkennen (Pattern recognition): weerkerende handelingen of kenmerken.
  • Filteren (Abstraction): eruit laten wat niet noodzakelijk is.
  • Algoritmes (Algorithms): de stappen die je nodig hebt om tot een oplossing te komen.