Bestanden offline en online organiseren en beheren - mogelijke invulling van BC037

 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Bestandsverkenner gebruiken
  • weergaven aanpassen
  • te tonen gegevens selecteren
  • sorteren en filteren van bestanden
 • Bestanden verplaatsen, kopiëren, verwijderen, hernoemen, groeperen
 • Gebruiken van een prullenbak
 • Verschillende bestandstypes onderscheiden bijv. docx, png, mp3, …
 • Selecteren van bestanden
 • Omgaan met dubbele bestandsnamen in een map  bij verplaatsen of kopiëren
 • Vele bestanden een gelijkaardige naam geven. 
 • Bestanden overzichtelijk opslaan
  • versiebeheer
  • document en mapstructuren
  • ...
 • Kan samenwerking faciliteren door gebruik te maken van een alternatief op bestanden en mappen (virtuele werkomgeving waarin zich ook bestanden bevinden)
  • forum
  • Microsoft Delve
 • Grote bestanden versturen via bijv. wetransfer
 • Bestanden versturen tussen apparaten bijv. airdrop, wifi direct, bluetooth
 • Maken van snelkoppelingen naar mappen of bestanden