Eenvoudige content aanmaken - mogelijke invulling van BC129


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
  • Gebruik maken van direct toegepaste opmaak                  
  • Gebruik maken van stijlen bij het opmaken van content    (vooral bij tekstverwerking stijlen toepassen, aanpassen en ev. genereren)
  • Gebruiken van sneltoetsen
  • Knippen, kopiëren, plakken en opmaak kopiëren
  • Werkmappen in een rekenblad en berekeningen uitvoeren met de basisfuncties
  • Formules inbrengen in een rekenblad en cellen die formules bevatten beveiligen