Gegevens beheren - mogelijke invulling van BC026

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
  • Voorbeelden van databanken: Access, Base, mySql, SQL server, MariaDB, filemaker, … 
  • Voorbeelden van front-end technologieën: Access, Base, webformulieren (php, …), webshop, elo, ...
  • Een rekenblad als databank gebruiken
  • Gegevensintegriteit bevorderen via relationele databanken
  • De communicatie tussen databank en front-end bespreken
  • Webtoepassingen die gebaseerd zijn op databanken zoals elo, webshop, … bespreken