Gegevens beheren - mogelijke invulling van BC028

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
  • Aanmaken van een databank
  • Tabellen aanmaken en wijzigen
  • Velden aanmaken en wijzigen
  • De gegevenstypes toewijzen aan de velden
  • Werken met Null-waarden
  • Veldeigenschappen zoals restricties, weergaveformaten, notatie instellen
  • Sleutels en indexen toewijzen
  • Een gestructureerde naamgeving gebruiken voor de diverse objecten
  • Analyseren welke gegevens, op welke manier opgeslagen moeten worden in tabellen
  • Normaliseren van data