Gegevens beheren - mogelijke invulling van BC029

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Online databanken raadplegen
 • SQL  gebruiken om gegevens op te zoeken
 • Opzoeken en sorteren van gegevens via een gepaste tool of sql-query:
  • zoeken/filteren
  • rangschikken/ordenen van gegevens
  • sortering van records
  • verbergen en weergeven van velden
  • acties uitvoeren op gefilterde gegevens (groupby, berekeningen, …)
 • Eenvoudige query’s maken en uitvoeren
  • selectiequery’s
  • parameterquery
  • kruistabellen