Gegevens beheren - mogelijke invulling van BC034

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
  • Het wijzigen van gegevensbestand/tabel
    • de structuur van de gegevensopslag
    • indexen en sleutels
    • de naamgeving van de verschillende componenten
    • ...