Samen content ontwikkelen - mogelijke invulling van BC088

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Bevoegdheden instellen voor het samenwerken aan content
  • Media samen bewerken
  • samen foto’s toevoegen aan een album
 • samen aantekeningen toevoegen
 • Documenten samen bewerken
  • online samenwerken zoals in office  apps aan documenten, spreadsheets, presentaties, formulieren, enquêtes, ...
  • checklists toevoegen in een notitie
  • Documenten redigeren: controleren in word en opmerkingen invoeren, controleren, accepteren of weigeren