E-planning en informatiemanagement - mogelijke invulling van BC092

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Een afspraak of vergadering plannen
  • een afspraak maken
  • een vergadering aanmaken en versturen, benodigdheden reserveren
  • een afspraak of vergadering weigeren/accepteren
  • wederkerende afspraken of vergaderingen instellen
  • reminders instellen
  • een mail omzetten naar een afspraak
 • Een taak plannen
  • een taak aanmaken
  • gedeelde taken aanmaken
  • reminder instellen
  • wederkerende taken instellen
  • graad van voltooiing opvolgen
  • taak delegeren
  • prioriteit instellen
  • mail omzetten naar taak
 • Specifieke apps gebruiken om bijv todo’s of boodschappenlijstjes te delen.
 • Een bevraging opstellen voor het plannen van een afspraak d.m.v. doodle, online formulieren/enquêtering
 • Plannen a.d.h.v mogelijkheden in planningssoftware
  • Planningsassistent in client
  • MS project
  • Doodle
  • ...