Functies automatiseren - mogelijke invulling van BC291

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Macro’s uitvoeren
  • in Ms office (vb. Word, Ppt, Excel, Outlook,…)
  • in LibreOffice, OpenOffice
  • in clouddocumenten
  • een macroknop toevoegen aan het lint
  • macro’s toewijzen aan sneltoetsen
 • Opmaak automatiseren
 • Inhoud automatiseren
 • Berichten (mail) beheren
 • Automatiseren van taken via apps
 • Creëren van workflows tussen apps met Workflow (my.workflow.is)
 • Automatisch ontvangen van notificaties uit diverse apps en webservices met pushover
 • Automatiseren van workflow
 • Assistenten zoals siri, cortana, google assistent, ...  gebruiken
 • Taken automatiseren met taakplanner in Windows
 • Afbeeldingen automatisch van resolutie of afmeting wijzigen, van naam veranderen, bijwerken, ... met tools
 • Automatisch hernoemen van bestanden
 • Automatische backups instellen en uitvoeren zowel lokaal als naar de cloud
 • Zelf-gecreëerde functies gebruiken