Veilig online en sociale netwerksites - mogelijke invulling van BC102


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Wie zijn mijn volgers?
  • Van waar komen die volgers?
  • Hoe volgers blokkeren en rapporteren?
  • Internetfora raadplegen rond misbruik op sociale media.
  • Google is your friend. Veel bewuster omgaan met de verkregen informatie.
  • Kent het meldpunt voor online oplichting https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/.
  • Meldpunt ongevraagde reclame .
  • Ontvolgen.