Veilig online en sociale netwerksites - mogelijke invulling van BC265


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Privacy-instellingen van eigen account duidelijk instellen.
  • Instellen dat anderen je niet automatisch kunnen taggen.
  • Heb ik de toestemming van iemand om een foto van die persoon te nemen.
  • Geen wachtwoorden doorgeven.
  • Valse profielen onderscheiden. Betreffende persoon contacteren indien kennis/vriend en vragen of hij/zij eventueel een tweede profiel gemaakt heeft.
  • Wie heeft recht jouw paswoorden op te vragen? En geef je die zomaar? (Vb sta formulier voor US binnen te reizen).
  • GDPR: nieuwe privacywet