Educatieve content ontwikkelen - mogelijke invulling van BC153

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 

Opm: de tools zijn illustratief en geformuleerd in functie van een specifiek doel.

 • leren werken met vocaroo en soundcloud om geluid op te nemen
 • leren werken met clyp.it om geluid te koppelen aan tekst
 • leren werken met flipsnack edu om interactieve pdf’s te maken
 • leren werken met thinglink om interactieve figuren te maken
 • leren werken met mindomo voor het maken van mindmaps en daarbij ook de presentatiemodus leren kennen
 • leren werken met Edpuzzle voor het maken van interactieve filmpjes
 • leren werken met flubaroo voor het automatisch evalueren van google formulieren
 • leren werken met Educaplay en learningapps voor aanmaken van interactieve oefeningen
 • leren werken met Tackk en Weebly voor aanleveren van inhoud aan cursisten via websites
 • leren werken met Sway binnen office 365 om materiaal voor cursisten aan te bieden
 • leren werken met Moovly voor animatiefilmpjes
 • Tekstverwerking voor het maken van een cursus 
 • Rekenblad voor het bijhouden van punten en rapporten 
 • Presentatie voor het maken van ondersteunend cursusmateriaal 
 • Internet gebruiken om opzoekwerk te doen rond lesonderwerpen