Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC157

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
  • toevoegen van tekst, titels, afbeeldingen, video, multimediamateriaal zoals interactieve figuur, site, document of presentatie van dropbox - google drive…
  • toevoegen van urls op tekst binnen de sites
  • Werken met Class Notebook binnen Office365
  • Werken met Classroom binnen Office365
  • Werken met Google Classroom
  • Capisj.be
  • kan een gemaakte Video montage op eigen Youtube-kanaal of eigen vimeo zetten (Privaat) en integreren in de gekozen webruimte
  • kan een gemaakte fotomontage of diavoorstelling integreren in de gekozen webruimte
  • Berichten, foto’s, documenten, video,... plaatsen op facebookgroep