Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC158

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • kan url beschikbaar maken voor anderen: via pc, via tablet, via smartphone, via ...
  • kan gebruikersrechten toekennen en betrokken personen toegang verlenen tot de afgeschermde ruimte