Een afgeschermde webruimte aanmaken en beheren - mogelijke invulling van BC017

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
  • slaat het werk tussentijds op
  • kan reservekopieën maken
  • kan bestanden downloaden zonder ongewenste neveneffecten (let op voor  het ongewenst mee installeren van malware, spyware,…)
  • kan oordelen of een toestel voldoet aan de minimale hardwarevereisten
  • houdt rekening met energie- en materiaalverbruik (niet onnodig afdrukken, printinstellingen aanpassen, eerst proefafdrukken maken, …)