Content presenteren - mogelijke invulling van BC135

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
 
 • Voorbereiden van bronmateriaal om te verwerken in een presentatie
  • tekst (bijv. gekopieerd uit ander programma of internet)
  • afbeeldingen (bijsnijden, resolutie, afmetingen, opscherpen, …)
  • uit rekenblad tabellen of grafieken
  • links naar internet
  • insluiten van filmpjes van bijv. youtube
  • ...