Installatie en configuratie - mogelijke invulling van BC311

We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • schermproblemen oplossen (resolutie)
  • vanaf nul met herstelmedia (bootvolgorde)
  • vanaf nul met iso (vb ubuntu, windows…)
  • besturingssysteem downloaden 
  • nagaan of uw systeem voldoet aan de minimumvereisten
  • indien nodig eenvoudige bios-aanpassingen doen