IC BC059 - kan app-statistieken analyseren

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC059, per module, een invulling.