ICT-veiligheid - mogelijke invulling van BC271

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • Volgende zaken installeren en configureren:
        Firewall
        Anti-malware
        Back-up systeem
                    Data backup
                    Image/Systeem backup
  • Besturingssysteem patches beheren
  • Bestandssysteem beveiligen (vb In Windows: Sharemachtigingen en NTFS machtigingen, in Linux rechten op bestanden en mappen)
  • Encryptie beveiliging via het bestandssysteem (vb In Windows: EFS, bitlocker)
  • Gebruikers- en groepsbeveiliging
  • Netwerkverkeer beveiligen (vb toepassen van encryptie op onveilige netwerkprotocollen)
  • Toepassen van firmware upgrades (vb Firmware upgrade van netwerkapparaten zoals  router en switches. Maar ook van externe en interne computerapparaten zoals printer, hdd, bios, …)
  • VPN en HTTPS uitleggen
  • encryptie uitleggen