ICT-veiligheid - mogelijke invulling van BC275

Modules: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • privacy van Windows 10
  • locatie aan en af zetten
  • instellingen rond privacy bij installatie
  • filmpje tonen over dit onderwerp: https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I
  • referentiebeheer: wachtwoorden die bewaard worden op de pc…
  • safe in cloud: hier kan je je wachtwoorden geëncrypteerd bijhouden
  • privacy van bankgegevens