IC BC061 - kan informatienoden benoemen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC061, per module, een invulling.