Een eenvoudige webomgeving aanmaken - mogelijke invulling van BC017

Opleiding: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan een veilig en sterk wachtwoord instellen voor de website. 
  • Kan de website beschermen tegen cybercriminaliteit. 
  • Doet regelmatig een (eventueel automatische) back-up. 
  • Past de principes van ergonomisch werken toe. 
  • Kent het verschil tussen de protocollen http:// en https://.