Een eenvoudige webomgeving aanmaken - mogelijke invulling van BC056

Opleiding: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan een eenvoudige backup maken. 
  • Kan een backup terugzetten bij problemen met de website. 
  • Kent de verschillende manieren om een backup te maken van de website:
    • via het controlepaneel van de webhost.
    • via FTP.
    • via extra software (plugin) die deze functionaliteit aanbiedt (gratis of betalend).
  • Kan een back-up maken alvorens een update van de webomgeving uit te voeren.