Een eenvoudige webomgeving aanmaken - mogelijke invulling van BC198

Opleiding: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan na reflectie een beslissing nemen over hoe de website zal gestructureerd worden: welke hoofd- en submenu’s, …
  • Kan een duidelijke navigatiestructuur maken. 
  • Kan interne en externe hyperlinks leggen.