Content webklaar maken - mogelijke invulling van BC017

Opleiding: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan de veiligheidsinstellingen van digitale toestellen of programma’s instellen of aanpassen, bijvoorbeeld i.f.v. virusvrije content. 
  • Kan verschillende sterke wachtwoorden gebruiken om toegang te krijgen tot materiaal, apparaten en digitale diensten en deze paswoorden systematisch veranderen.
  • Kan informatie o.a. afkomstig van het internet en gegevens zoals inloggegevens opslaan en opvragen in plaats van deze telkens af te drukken.
  • Kent de gezondheidsrisico’s die het gebruik van digitale technologie met zich meebrengen, bijvoorbeeld m.b.t. ergonomie.