Scripts aanpassen - mogelijke invulling van BC359


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Weet dat elke website functioneert op basis van code.
  • Kent het verschil tussen HTML (structuur), CSS (opmaak) en scripttaal (logica).
  • Kent de mogelijkheden van een scripttaal (bv. JavaScript).
  • Weet dat invoegtoepassingen bestaan en extra functionaliteiten in een webpagina aanbieden.
  • Kent de mogelijkheden van een bibliotheek (bv. de JavaScript bibliotheek jQuery).
  • Kan een eenvoudige webpagina maken met HTML en CSS.
  • Begrijpt de structuur van een script (variabelen, puntjes komma's haakjes, verwijzingen, if-then, loops, …)
  • Kent de bouwelementen van een scripttaal (tags, statements, variabelen, gegevenstypen, voorwaarden, lussen...).
  • Kan een script koppelen aan een webpagina.
  • Kan een script invoegen in een webpagina.