Start to create - mogelijke invulling van BC151

Modules: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Beseft dat dankzij multimedia heel wat creatieve processen mogelijk zijn zonder veel technische voorkennis, zonder grote investeringen, …
  • Beseft dat dankzij digitale media het aanpassen van creatieve content sterk vereenvoudigd is.