Start to create - mogelijke invulling van BC164

Modules: 


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan de kleurmodus (RGB, CMYK, Grijswaarden, …) van beeldmateriaal aanpassen.
  • Kent het verschil tussen afdrukgrootte (cm), pixelafmetingen en de bestandsgrootte (Mb).
  • Kan de meest geschikte uitvoerkwaliteit instellen (resolutie, compressie, afmetingen,...)  in functie van het te bereiken resultaat.
  • Kan bestanden omzetten naar een ander bestandsformaat in functie van het doel (bv. om te kunnen versturen, om te kunnen importeren, om te kunnen bewerken, om te beschermen, …).