Complexe 3D-ontwerpen - mogelijke invulling van BC017


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan oordelen of een toestel voldoet aan de minimale hardwarevereisten voor het maken van tekeningen.
  • Maakt reservekopieën van het materiaal.
  • kan bestanden downloaden zonder ongewenste neveneffecten (opletten voor ongewenst mee installeren van malware, spyware,…).
  • Kent de beperking in houdbaarheid van de verschillende opslagmedia.
  • Houdt rekening met energie- en materiaalverbruik (niet onnodig afdrukken, printinstellingen aanpassen, eerst proefafdrukken maken, …).
  • Kan veilige wachtwoorden instellen.