Complexe 3D-ontwerpen

In deze module verwerft de cursist een brede waaier aan vaardigheden om met behulp van ICT complexe 3D-ontwerpen te maken.
 

Instapvoorwaarden: om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de voorgaande modules (zie schema).

Modulecode: 
M IC 459
De module zit in de opleidingsprofielen: 
Aantal lestijden: 
60 lestijden, 40 lestijden voor snellerende cursisten en 20 lestijden voor cursisten die hun competenties willen updaten.
Authentieke leertaken: