Creatief met beeld en geluid: eenvoudige producties - mogelijke invulling van BC288


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan een vastgelopen programma sluiten (bvb. via ctlr+alt+del of “forceer stop”).
  • Kan omgaan met de meest voorkomende foutmeldingen van het gebruikte softwarepakket.
  • Kan de gebruikershandleiding van een apparaat hanteren.
  • Kan werken met de helpfunctie van een programma.
  • Kan oplossingen zoeken via google of via een gespecialiseerd forum en kan deze voorgestelde oplossingen beoordelen en eventueel zelf uitproberen.
  • Kan een online chat-helpdesk gebruiken.
  • Kan hulp vragen via een helpdesk (kan een probleem uitleggen aan een helpdeskmedewerker).
  • Kan een printscreen maken en bewaren om problemen te bespreken.
  • Kan foutsituaties oplossen die zich voordoen tijdens het monteren.
  • Kan de computer optimaliseren voor het bewerken van beeld en geluid.