IC BC288 - kan ICT-problemen oplossen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC288, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: