Creatief met beeld en geluid: complexe producties - mogelijke invulling van BC023


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan de stapelvolgorde van voorwerpen aanpassen en een (groep van) voorwerpen voor of achter een ander onderdeel van het ontwerp plaatsen.
  • Kan tekstonderdelen in het ontwerp schikken en opbouwen door gebruik te maken van alinea’s, inspringingen, tabulaties, kolommen, opsommingstekens.
  • Kan teksten laten overlopen van één tekstkader in een ander.
  • Kan creatieve effecten bekomen door teksten in of rond een voorwerp te laten lopen.
  • Kan aan voorwerpen en tekst een 3D effect toekennen door te werken met perspectief en schaduw.