IC BC023 - kan ICT aanwenden om problemen op te lossen

DIGCOMP domein: 

Ter inspiratie vindt u hieronder van de basiscompetentie BC023, per module, een invulling.

Invulling basiscompetentie: