Creatief project - mogelijke invulling van BC192


We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.

  • Kan tekeningen en afbeeldingen aanpassen (qua kleur, helderheid) om ze nadien passend samen te voegen in een ontwerp.
  • Kan tekeningen en afbeeldingen verwerken in tekstdocumenten.
  • Kan multimediale elementen (video, audio, animatie, slideshows, hyperlinks, …) aanmaken, bewerken en op diverse manieren bewaren om te verwerken in diverse documenten (websites, interactieve documenten, …).