Creatief project

In deze module integreert de cursist een ruime waaier aan vaardigheden om een eigen creatief project te realiseren, gebruik makend van een verscheidenheid aan ICTtools voor creatieve doeleinden.
 

Instapvoorwaarden: om aan deze module te kunnen beginnen, moet de cursist de basiscompetenties verworven hebben van de voorgaande modules (zie schema).

Modulecode: 
M IC 462
De module zit in de opleidingsprofielen: 
Aantal lestijden: 
60 lestijden, 40 lestijden voor snellerende cursisten en 20 lestijden voor cursisten die hun competenties willen updaten.
Authentieke leertaken: