Databankbeheer - mogelijke invulling van BC071

Modules: 
Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • De structuur van de database kennen
  • Weten uit welke tabellen de informatie moet opgehaald worden
  • Gegevens ophalen uit de zelfgemaakte databank
  • Gegevens filteren, sorteren, selecteren...
  • Kan de gekozen DBMS gebruiken
  • Informatie updaten in database (crud: create read update delete)
  • Informatie opslaan in database bijv. eventueel via webformulieren, sql (insert)