Programmeerproject - mogelijke invulling van BC066

Opleiding: 
We benadrukken hier nogmaals dat onderstaande voorbeelden van leerinhouden niet bindend zijn en bedoeld zijn ter inspiratie voor je eigen module. Welke leerinhouden je zelf zal gebruiken zal telkens afhankelijk zijn van de doelgroep voor wie je de module zal geven. Denk gerust zelf na welke leerinhouden je zou gebruiken voor deze basiscompetentie. Wanneer je zelf een eigen invulling hebt voor deze basiscompetentie, kan je deze gerust bij ons indienen via de link op de website Indienen BC.
  • Bij een probleem de juiste informatie vinden om het probleem op te lossen. Dit kan via Google maar ook vakliteratuur.
  • Vragen voor de juiste content aan de klant (bijv. inhoud voor een website)
  • Beelden, muziek, tekst …. zoeken op het internet (rekening houdend met de regelgeving omtrent copyright)
  • Bronvermelding